Jan EsmannPrivate lectures in Copenhagen

En aften om ugen har jeg elever i mit atelier i København.

 

Man medbringer det arbejde, man har udført hjemme, og gennemgår det sammen med mig og evt. andre elever for på den måde at lære at se, hvad der er godt maleri. Ganske som man kan være tonedøv, kan man være ude af stand til at se forstandingt på farver og kolorisme, - man kan kalde det toneblindhed. De fleste mennesker er toneblinde, desværre. Det er en lang process at lære at se, som kræver flid og vedholdenhed gennem mange måneder eller år.

 

Desuden undervises der efter behov i farvelære, tekniske problemer, materialer osv.

 

Det er ikke en skole, hvor man lærer, hvordan jeg laver mine billeder, ej heller hvor man lærer at male som jeg. Man hjælpes derimod til at udvikle sit eget kunstneriske udtryk til noget, der er kunstnerisk holdbart koloristisk og formmæssigt. Om man maler figurativt eller abstrakt er underordnet, da de maleriske problemer er de samme.

 

Send mig en email eller ring, hvis du er interesseret. Spørg om pris...